แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ
ทำไม..ต้องเรียน  ช่างยนต์ .. ที่โปลีเทคอำนาจเจริญ ?

 

 

ที่นี่..เราสอนให้นักศึกษาปฏิบัติจริง..กับชุดฝึกและเครื่องมือที่ทันสมัย
เรามีชุดฝึก HyBrid-CNG-NGV-LPG-COMMONRAIL
ชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์  ชุดฝึกปรับอากาศรถยนต์  ฯลฯ

เรามีชุดฝึกและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมที่หน่วยงาน
และ สถานประกอบการใช้จริง และโปรแกรมที่เราใช้
เป็นโปรแกรมทันสมัยกว่าทุกที่

 
 

 

โรงงานช่างยนต์และโรงฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO เป็นสถานศึกษาแห่งเดียว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

 

ชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์  และชุดฝึกปรับอากาศรถยนต์

  ศึกษานอกสถานที่ ณ สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยียานยนต์
และเครื่องยนต์สมัยใหม่ทุกรุ่นฝึกงานที่ TOYOTA ZAZA กรุงเทพมหานคร
TOYOTA อุบลราชธานี TOYOTA อำนาจเจริญ ISZUSU
ตังปักภาคอิสาณ
 

เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
มาสอนและอบรมเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์
ทุกรายวิชา

       

 

Sign. MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ Technology