แผนกคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ
ภายใต้สโลแกน  “เรียนอย่างมีสไตล์ สอนอย่างมีดีไซน์”

 
 
แผนกคอมพิวเตอร์  เปิดสอนในระดับ ปวช.และปวส. ภาคปกติ
และเสาร์-อาทิตย์  ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
ใช้ Hi-Technology มีรูปแบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์
คือ สอนด้วยระบบ E-Learning สอบด้วยระบบ E-Testing

สาขาคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีจินตนาการในการคิดและออกแบบด้านกราฟิกสูง

 

   เปิดสอน 2 สาขางาน คือ
   - สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
        เหมาะสำหรับผู้ที่ี่สนใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์ทุกรูปแบบ

   - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
         เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ กราฟิกแอนิเมชั่น เกมส์ หนังสั้น วิดีโอ และการตัดต่อภาพยนต์ สื่อประสม


โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมที่
หน่วยงาน และ สถานประกอบการใช้จริง และโปรแกรมที่เราใช้เป็นโปรแกรมทันสมัยกว่าทุกที่ อาทิ windows 7 ms-office 2010 adobe cs 5 7 8

 
 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในอำนาจเจริญ

ระบบดูแลและติดตามนักศึกษาที่ดีที่สุดด้วยอาจารย์ 1 ท่าน
ดูแลนักศึกษา 25 คน  เรียนนอกสถานที่ทุกระดับชั้นทุกเทอม
ศึกษาในสถานประกอบการจริงทุกภาคเรียน

 

 


ศึกษานอกสถานที่ ณ สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับ
Hi-Technology สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.


 

ศึกษานอกสถานที่ ณ สถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับ กราฟิก
แอนิเมชั่น และการเขียนโปรแกรม การสร้างเว็บ สำหรับนักศึกษา
ระดับ ปวช.

 

เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ มาสอน
และอบรมเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทุกรายวิชา